Marylomania

była i jest pierwszą stroną Maryli Rodowicz, która wprowadziła twórczość Maryli Rodowicz do Internetu. Były to czasy zamierzchłe, kreatywne i pełne entuzjazmu. Przez wiele lat strona bardzo się rozwijała, tworząc nieustanne projekty, wyznaczające trendy, zapisując się tym samym w historii Internetu i polskiej kultury.

Dzisiaj po 20 latach powracamy do wspomnień w trochę innym wydaniu. Zachęcamy do odwiedzenia naszego fanpage’a na Facebooku, gdzie powracamy do przeszłości i z kamykiem zielonym patrzymy w przyszłość…

„Wsiąść do pociągu marylowego…”

Zapraszamy
Konrad Cywka i Zespół Marylomanii

Marylomania

was (and still is) the website Maryla Rodowicz introduced her work to the Internet. Those were distant, creative and enthusiastic times. For many years the site has been developing a lot, creating continuous projects and setting trends, thus making its mark on the history of the internet and on Polish culture.

Today, after 20 years, we look back on our memories, in a slightly different edition. We encourage you to visit our Facebook fanpage, where we return to our memories and gaze into the future with a green pebble…

„Get on the Maryla train…”

We invite you..
Konrad Cywka and the Marylomania Team

Marylomania

war und ist die erste Website von Maryla Rodowicz, die ihr Schaffen im Internet vorstellt. Sie stammt aus fernen, kreativen und enthusiastischen Zeiten. Viele Jahre lang hat sich die Website immer weiter entwickelt, wobei regelmäßig Projekte gestartet werden, die Trends setzen, und so Einzug in die Geschichte des Internets und der polnischen Kultur halten.

Heute, 20 Jahre später, kehren wir in einer etwas anderen Ausgabe zu unseren Erinnerungen zurück. Besuchen Sie doch unsere Facebook-Fanpage, wo wir zu unseren Erinnerungen zurückkehren und mit einem grünen Kieselstein (aus dem Lied von Maryla Rodowicz) in die Zukunft blicken…

„Steigen Sie ein in den Maryla-Zug…“

Sie sind willkommen.
Konrad Cywka und das Marylomania-Team

Mecenas projektu: Remedium Europa

Wsparcie: ArchiwumMarylowe.pl